Školení zdravotníků

23.02.2006 12:00

 Termín: 8.-11.6.2006 v Černošíně.
Cena: 1 500,-Kč.
Jedná se o rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT, který se jmenuje:
"Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě". Podle vyhlášky 106/2001 Sb. (o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti) mají tento kurz povinnost absolvovat všichni zdravotníci působící na pobytových akcích pro děti a mládež (obecně tábory trvající min. 5 dnů, kterých se účastní min 30 dětí do 15ti let).

Program školení:
Náplň a rozsah kurzu splňuje kritéria stanovená vyhláškou.
Zde je učební plán:
1.Základy stavby a funkce lidského těla,
2.První pomoc – teoretická část,
3.První pomoc – praktická část,
4.Péče o nemocné,
5.Základy zdravotnické dokumentace,
6.Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí,
7.Hygiena a epidemiologie,
8.Základy záchrany tonoucích,
9.Spolupráce s IZS,
Celkem 40 hodin teorie a praxe.
Místo: školící centrum Royal Rangers v Černošíně. Začátek ve čtvrtek v 19:00hod. Přihlášky posílejte přímo na E-mail Krokodýla.
 

Zpět