Royal Rangers pomáhá při záplavách

04.04.2006 12:00

 Výjezd Dobrovolných záchranářů z 15.PH Royal Rangers do zatopených oblastí okolo Litoměřic 31.3.2006 – 3.4.2006.
Členové týmu již od čtvrtka byli v pohotovosti kvůli zhoršující se situaci při povodních na některých místech v naší republice. Prakticky to znamená, že byli připraveni po telefonické výzvě si okamžitě doma vyzvednout potřebné vybavení a společně odjet na místo zásahu.
V pátek dopoledne po četných rozhovorech se starosty v postižených oblastech a dalších konzultacích se zainteresovanými osobami byli aktivováni členové týmu a byl vydán povel k výjezdu. Po sbalení potřebného vybavení a nejnutnější přípravě se celý tým vydal dvěmi auty do Litoměřic. Tam jsme se sešli při pracovní poradě s pracovníkem Posttraumatického intervenčního týmu ADRY (PIT). Ten nás seznámil s místními podmínkami. Dohodli jsme se na tom, že budeme do rána dělat průzkum a monitoring oblasti (tzn. zjišťování aktuálních potřeb a situace obyvatel zatopených oblastí a poskytování přímé pomoci).

Druhý den ráno jsme pokračovali v monitoringu mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem, zhruba do 11,00 hodin. Potom jsme byli kontaktováni Českou katolickou charitou (ČKCH), která nás požádala o pomoc při práci s dětmi utečenců v přestěhovaném (evakuovaném) „azylovém domě“. Vyslali jsme tam 4 členy týmu, kteří měli za úkol pro děti realizovat volnočasové aktivity. Jednalo se o děti ze Slovenska, Čečenska, Kazachstánu a od jinud. Děti byly divoké a těžko zvladatelné. Zbytek týmu odjel na poradu s členy ČKCH z Plzně a Litoměřic. Během porady jsme vytvořili letáček s informacemi pro lidi zasažené povodní. Ten jsme pak distribuovali při odpoledním monitoringu situace mezi Ústím n/L a Děčínem po obou stranách řeky. V rámci monitoringu jsme poskytovali i psychosociální pomoc (osobní rozhovory s lidmi postiženými nebo ohroženými povodní, podpora, poradenství…).
Večer se obě části týmu sešli na koordinační pracovní poradě, které se zúčastnily zasahující neziskové organizace (Royal Rangers, ČKCH, PIT Adra, Diakonie ČCE). Na schůzce jsme se seznámili s tím, co kdo nabízí, a dohodli jsme se na tom, kde kdo bude působit. Naším úkolem bylo přesunout se do Mělníka a tam ve spolupráci s místním koordinátorem pracovat na evakuaci. Nabídli jsme se, že ten večer ještě uděláme monitoring zatopených vesnic v okolí Litoměřic. Jelikož většina našeho týmu byla už hodně vyčerpaná, tak jsme z devíti jeli jen tři a vzali jsme s sebou dva členy PIT. Směřovali jsme do vesnic Píšťany, Mlékojedy, České Kopisty a Počaply. Na dvou místech jsme měli možnost hovořit s vystrašenými místními obyvateli, kteří velmi uvítali, když jsme jim dali na sebe kontakt pro případ, že by se situace zhoršila. Ráno jsme se přesunuli do Mělníka, kde nás koordinátor zkontaktoval se starostou obce Hořín. S tím jsme jeli do jeho vesnice, kde jsme měli vystřídat skupinu civilní obrany, která tam již dva dny budovala hráz, která měla obec ochránit před neustále hrozícím nebezpečím zatopení. Odtud nás ale v zápětí poslali zpět do Mělníka-Mlazic, kde hrozilo zatopení části města. Tam jsme byli pověřeni budováním protipovodňové stěny z pytlů z pískem. Asi dvě hodiny jsme plnili pytle pískem a stavěli hráz, potom jsme požádali koordinátora, aby nám přidělil další hasiče, kteří by pomohli plnit pytle, protože to šlo velmi pomalu. Načež nám koordinátor dal na povel 10 Hasičů-profesionálů a 10 Dobrovolných hasičů. Takže jsem řídil práci cca 30ti lidí. Přidělení hasiči špatně nesli pracovní tempo našeho týmu a neustále chtěli odpočívat. Stavba hráze skončila večer cca v 7 hodin.
Příjemné bylo, že město Mělník nás všechny pozvalo do restaurace na večeři. Večer jsme se vrátili zpět do Litoměřic, kde jsme se zdrželi ještě do rána, protože hrozila možnost zvednutí hladin vody. Jelikož se situace stabilizovala, tak jsme vyčerpané členy týmu stáhli do zálohy. Domů jsme dorazili v pondělí odpoledne.
Účastníci zásahu:
Velitel skupiny: - Krokodýl;
Záchranáři: – Zuzka Kovandová, Jan Halama, Petr Sekyra, Eliška Macháčková, Markéta Postlová, Adam Gabriel, Jana Marvánová; Pomocník: – Ondřej Jiráska

Tomáš Rusňák
Krokodýl


 

Zpět