Naši záchranáři v akci

29.01.2007 12:00

 Ve čtvrtek 18.ledna v 21:00 hodin vyhlásil velitel Záchranné služby Royal Rangers (ZS RR) Tomáš Rusňák povel k výjezdu. Zásahu se účastnili 4 členové Záchranné služby – Tomáš Rusňák, Eliška Macháčková, Markéta Postlová a Jan Halama.
Tento tým se vydal zasahovat proti následkům orkánu, který polámal stromy a způsobil neprůjezdnost silnic v oblasti. První cesta měla směřovat k autobusu, který byl uvězněn padlými stromy na Caltově (na silnici z Plané směrem na Konstantinovy Lázně).
Velitel týmu konzultoval situaci s Hasičským záchranným sborem, který však v tuto chvíli neměl kapacitu v označené oblasti zasáhnout.

Proto velitel HZS informoval, že ZS RR bude v dané oblasti zasahovat. Členové týmu se měli sejít v co nejkratším čase v Černošíně a odtud společně postupovat k autobusu na Caltově. Část týmu, která přijížděla na místo srazu ze směru od M.Lázní, se za Planou střetla s rozsáhlým závalem na hlavní silnici. Velitel rozhodl o změně postupu zásahu, který se zaměřil prvně na zprůjezdnění hlavní silnice. Na místě bylo přes silnici 5 stromů zaklesnutých větvemi do sebe. Jeden člen skupiny řídil dopravu a zajišťoval hlídku proti padajícím stromům. Ostatní pracovali na zprůjezdnění komunikace. V této situaci bylo důležité co nejdříve zajistit průjezdnost silnice, protože se jednalo o úsek procházející lesem, kde neustále hrozily pády dalších stromů na stojící auta. Jejich posádky tedy byly ohroženy akutním nebezpečím poškození nejen majetku, ale i života a zdraví. V tuto chvíli (cca mezi 22 a 23 hodinou) orkán dosahoval největší síly. Když se podařilo silnici téměř zprůjezdnit, strhl vítr na silnici další strom. Členové týmu se před ním na poslední chvíli stačili uhnout. Když byla silnice zcela vyčištěna, nahlásil velitel její zprůjezdnění na HZS.
Tým pokračoval zásahem v serpentinách před Černošínem a dále pak pod Krasíkovem na silnici K.Lázně – Planá. Poté se konečně dostal k původnímu cíli na silnici v Caltově, kde se setkal s pěšími osobami, které přicházely od svých aut zablokovaných padlými stromy. Zásah pokračoval zprůjezdňováním silnice na Caltově. Poslední část zásahu probíhala na lesních úsecích silnice z Lestkova do Hostičkova a Michalových Hor. Pak byl zásah ukončen. Síla větru se zmenšila a už nehrozilo nebezpečí dalších padajících stromů.
Po třetí hodině ráno byl zásah ukončen a členové se rozjeli domů.
Zbývalo jim už jen pár hodin odpočinku před tím než ráno vstali a šli do zaměstnání. Při zásahu tým využíval 2 osobní auta, motorovou pilu, elektrocentrálu a halogenové reflektory. V pohotovosti byla zásahová lékárna se zdravotnickým vybavením pro krizové situace.


 

Zpět