Euroleader Conference 2006

15.02.2006 12:00

ELC 2006 je za námi. Tentokrát nás přijala Vídeň mrazivou a zasněženou výzdobou. Průběh celé konference byl ale naopak velmi vřelý. Zcela určitě bude průlomový v Royal Rangers v Evropě.

Padesát čtyři účastníků z 19-ti zemí Evropy zde přijalo velmi důležitá rozhodnutí, která pravděpodobně již v krátké době přinese podstatné změny v rozvoji Royal Rangers. RR Europe se podařilo s RR Internacional připravit návrh smlouvy o spolupráci, která všem vyhovuje a věřím, že otevírá mnohé nové možnosti.

Podrobnosti probereme na jarní konferenci velitelů, proto jen ty nejdůležitější:

- RRI nabízí kompletní literaturu pro děti i vedoucí, což je podrobně zpracováno 144 schůzek pro každou věkovou skupinu. Tuto literaturu dostaneme k dispozici ještě letos před prázdninami.
Více informací o RR International zde.

- Je ponecháno právo každé zemi jakkoli modifikovat poskytnuté materiály za podmínek, že dodržíme trojnásobný cíl RR a zachováme nezměněný Emblém a jeho význam.

- I když se nepodařilo zajisit Eurocamp 2007 v původně plánovaném Španělsku, RRE se bude všemožně snažit najít ve stejném termínu jiné vhodné místo. S největší pravděpodobnosti to bude Norsko.

- Všechny účastníky zaujala prezentace našeho loňského XED. Velmi se třeba zajímali o možnou spolupráci vedoucí z Bulharska, Rumunska a Islandu. (Co byste říkali takovému táboru na Islandu pod vedením námořního kapitána? Bob už to skoro domluvil.)

- S Polskem a Slovenskem jsme se dohodli, že letos spolu uskutečníme NVT pro juniory. Termín - poslední víkend v srpnu 2006.

Konference proběhla ve velmi přátelském duchu a získali jsme zde nové inspirace a kontakty. Snad nejvíce mě zaujala prezentace Bundescampu - německý národní tábor pro 10 000 RR. Byla to největší mládežnická akce v Německu - opravdu gigantická nejen v počtech. Ojedinělá třeba také tím, že účastníci vytvořili rekord v rychlosti přepsáni celé Bible. Zvládli to za 15 minut.
Více informací o Bundescampu zde.
 

Zpět