Tábory 2006 v Mariánských Lázních

01.11.2006 12:00

 TÁBORY 15. PŘEDNÍ HLÍDKY ROYAL RANGERS 2006 :

Babycamp

V polovině července se konal na tábořišti u Kosího potoka tábor zvaný Babycamp. Jak napovídá název, byl to tábor pro rodiny s dětmi od 0 do 8 let. Tábor byl integračního charakteru, takže se ho spolu se zdravými dětmi účastnily i děti s postižením. Tábořit přijelo i 5 malých dětí se zdravotním postižením z dětského domova. Každému z těchto dětí se během tábora věnoval osobní asistent. Program tábora byl vytvořen s ohledem na potřeby a zájmy malých účastníků. Děti spaly v podsadových stanech, hrály hry, soutěžily, chodily na výlety, koupaly se v potoce, přehradě i bazénu, učily se poznávat přírodu a tábořit… Díky tomu, že podmínky pro jednotlivé děti byly upraveny tak, aby co nejvíce vyhovovaly jejich individuálním potřebám, si všechny děti tábor skvěle užily. Děti společně výborně komunikovaly a spolupracovaly a nebánilo jim v tom ani značné postižení některých z nich, ani jazykové nebo jiné „bariéry“ (jeden z účastníků totiž přijel s maminkou až ze Švédska a neumel ani trochu česky).
Fotogalerii obou táborů najdete zde.
 

 

Za pokladem Apačů:
Již tradičního stanového tábora na Kosím potoce se letos zúčastnilo téměř 50 dětí od 5 do 15 let. Tábor byl otevřen i dětem a mladým lidem s postižením, kteří se ho účastnili za podpory osobních asistentů.
Program tábora se sestával z celotáborové hry, bojovek, soutěží, nočních her, výletů, tvořivých činností, táboráků, socio a komunikačních programů. Děti si ve skupinkách vařily v klasických polních „royálových kuchyních“ a učily se základům táboření a vztahu k přírodě. Cílem tábora byla všestranná pozitivní výchova dětí. Děti se v průběhu tábora seznamovaly s křesťanskými morálními hodnotami a učily se je prakticky využívat ve svém životě.
 

 

Vodácký tábor:
Desítka účastníků vodáckého tábora zdolávala v srpnu řeku Otavu. Jejich domovem byly po dobu jednoho týdne jen laminátové lodě a vodácká tábořiště. Tábor byl zaměřen na vodní záchranářství – na jezech se trénovaly postupy při konkrétních modelových situacích. To co se vodáci naučili, využili během tábora neplánovaně i „na ostro“, když poskytovali záchranu vodákům v nouzi. Tábora se účastnil i jeden dospívající chlapec s postižením. Jeho začlenění bylo obohacující pro obě strany.
Fotogalerii Vodáckého tábora najdete zde.
 

 

 

Francie:
Na závěr prázdnin se děti a mladí lidé měli možnost vydat na specifický tábor u moře ve Francouzské Bretani. Ubytovaní jsme byli u moc hodných lidí, křesťanů z místní církve. Tábor byl zaměřen na potápění a historické a přírodní zajímavosti Francie. Účastníci se zdokonalovali v ABC potápění (bez přístrojů), manipulaci s harpunou a lovili ryby (což je francouzský národní sport). Nechybělo ani slunění na pláži, stavění z písku, výlet do obřího akvária 3 klimatických oblastí, projížďka na rybářské loďce a prohlídka dílny na výrobu lodí. Velmi pěkná byla návštěva zdejšího sboru. Cestou zpět jsme věnovali 2 dny prohlídce památných míst 1.a 2. světové války v Normandii a Verdunu.
Fotogalerii z Francie najdete zde.


 

Zpět