Preventivní vlak

29.04.2009 19:43

   Preventivní vlak je akce pořádaná každoročně Českými dráhami, která má za účel informovat mladé lidi a širokou veřejnost o nebezpečích spojených s vlakovou dopravou. V Plzni a Rokycanech proběhla tato akce ve dnech 23. a 24. dubna 2009.

   Letos poprvé byl k preventivnímu vlaku přidán rovněž třetí vagón, ve kterém probíhal praktický nácvik první pomoci. Tento vagón měla na starost ZS Royal rangers ve spolupráci s Plzeňským týmem PIT. Záchranáři zde s pomoci figurantů připravili dvě modelové situace – a sice zraněného s rozsáhlým poraněním a zástavou životních funkcí a zraněného s tepenným krvácením.

   Návštěvníci akce chodili vždy po skupinách (20-40 lidí). Tyto skupiny se rozdělili na dvě části, každá k jedné situaci a posléze se prostřídali. Záchranáři vždy krátce vysvětlili co má figurant za poranění a jak v takovém případě postupovat.  Šlo zejména o život zachraňující úkony jako resuscitace, protišoková opatření či zástava tepenného krvácení. Poté se do akce zapojili sami návštěvníci, kteří si poskytnutí první pomoci zkoušeli prakticky. Záchranáři se přitom snažili zapojit maximální počet přihlížejících a vysvětlit, jak mohou pomoct i ostatní.

   Cílem akce bylo, aby si návštěvníci preventivního vlaku osvojili základní dovednosti nutné k záchraně života a aby se v případě nutnosti nebáli zasáhnout ve prospěch zraněného. Většina z nich v závěrečném dotazníku uvedla, že po praktické zkušenosti by si u případné nehody věděla rady lépe. Celým vlakem letos v Plzni a Rokycanech prošlo kolem 600 návštěvníků. Akci jsme zhodnotili jako pozitivní, podařilo se oslovit mnoho mladých lidí a do určité míry pozvednout jejich povědomí o první pomoci a život zachraňujících úkonech.

Rusňák, Kovandová 

Zpět