Je za námi ... Jaký byl ?

31.12.2007 12:00

 Kdo? No přece starý rok 2007. Jaký byl? Určitě zajímavý a požehnaný.
Statistiku zveřejníme později, až bude hotová, ale už dnes můžeme říci, že se nemáme za co stydět.

Založili jsme nové hlídky v Třinci, Vyškově a Ostravě; zorganizovali jsme téměř 30 táborů a držíme členskou základnu stále nad 800 lidiček.

Nejzajímavější akce:
- Ringoturnaj s 300 účastníky,
- XED s mezinárodní účastí a opět neobvyklým programem,
- Výcvikový tábor, školení zdravotníků, vodáků a lezců,
- mezinárodní tábor pro mladé fotografy,
- vodácké akce v Polsku a Rakousku,
- Eurocamp v Norsku,
- účast na Bambiriádě,
- ... a to nepočítám schůzky, víkendovky a výlety, kterých bylo bezpočet.

Začali jsme také s velkým projektem překladu nové literatury, který se slibně rozvíjí a tlumočníci chrlí jednun lekci za druhou. Během půl roku jsme téměř dokončili nejmladší věkovou kategorii.

Chci tímto velice srdečně poděkovat všem spolupracovníkům, dobrovolníkům a příznivcům, kteří pro děti
v roce 2007 v Royal Rangers vykonali všemožné i nemožné. Věnovali čas, sílu, peníze a kus svého života, aby děti mohly prožít krásné chvíle, získat zkušenosti, naučit se užitečným věcem a připravovat se tak na plnohodnotný život.
Patří Vám všem veliké díky !!!!
Mnoho spokojenosti, lásky, zdraví a Božího požehnání v novém roce 2008
přeje Národní velitel,
 

Zpět