"Blaze těm, kdo mají čisté srdce, protože oni uvidí Boha."

03.01.2008 12:00

 Toto řekl kdysi Pán Ježíš a my jsme jeho zaslíbení přijali jako heslo pro nový rok 2008.
Je to pravda, kterou přijímáme a chceme naplňovat...
Ti, kdo mají čisté srdce, uvidí Boha nejen na věčnosti, až se s ním setkáme tváří v tvář, ale také zde na zemi. Uvidíme Jej ve skutcích, které On činí v nás a kolem nás. Učme se co znamená mít čisté srdce.
Usilujme o čisté srdce !!!
 

Zpět